Matlamat


  1. Setiap aktiviti ekonomi yang dijalankan akan berlandaskan prinsip dan amalan Koperasi seiring dengan kemajuan negara dan dunia amnya
  2. Aktiviti tradisional seperti pinjam-meminjam dan perkhidmatan sosial yang sedia ada tidak akan kesampingan kerana kedua-dua aktiviti ini tetap diteruskan walaupun KoMARDI bergerak sebuah badan yang setanding dengan sektor Korporat
  3. Semua anggota diberi keutamaan memperolehi segala keuntungan dan faedah sosial semaksimumnya sejajar dengan kemajuan yang dikecapi oleh KoMARDI
  4. Kegiatan sosial, trading, perkhidmatan, pertanian, ternakan dan industri akan diperkembangkan segera dengan membentuk suatu budaya perniagaan dalam semua bidang ini
  5. Meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada anggota-anggota Koperasi dan juga pelanggan-pelanggan Koperasi terutama khidmat selepas jualan
  6. Menjadi payung (Anchor Cooperative) kepada Koperasi-Koperasi lain dalam menjalankan aktiviti trading dan industri berasaskan makanan
  7. Membangun dan mempromosikan dengan lebih giat lagi kepada semua gerakan Koperasi yang ada di negara ini berhubung perkhidmatan dan perniagaan yang boleh diberikan