Agen Insuran & Pelancongan


- Aktiviti diuruskan oleh KoMARDI Insuran & Perlancongan. Dimulakan pada 1 September 1984.


Insuran Bermotor Dan Am


  1. Agen insuran kepada Takaful Ikhlas Sdn, Syarikat Takaful Malaysia Berhad, Etiqa Takaful Berhad, Malaysian Assurance Alliance Berhad (MAA) , ING Insurance Berhad
  2. Sekim pinjaman insuran kenderaan berserta cukai jalan disediakan kepada anggota-anggota KoMARDI yang layak, dengan bayaran balik tidak melebihi 12 bulan
  3. Menyediakan perkhidmatan pembaharuan cukai jalan melalui system Myeg

- Berkelompok (Faedah Persaraan & Kemalangan Diri)


- Membantu anggota-anggota Koperasi mencarum dalam skim perlindungan hayat yang murah. Disamping menyimpan, seseorang anggota Koperasi akan mendapat pampasan yang disebabkan kematian atau keilatan kekal. Syarikat insuran yang menanggung perlindungan ini adalah seperti berikut:-
> MAA Berhad
> NG Insurance Berhad
> Etiqa Takaful Berhad
> Syarikat Takaful Malaysia Berhad
> Takaful Malaysia

- Wakil Jualan Tiket Penerbangan & Pakej Perlancongan


- Umrah dan Ziarah


- Jualan Setem ( Pos Malaysia )